Σύστημα ελέγχου αλληλογραφίας

Η φραγή τίθεται αυτόματα στην περίπτωση που το σύστημα ελέγχου έχει ενδείξεις αποστολής υπερβολικού αριθμού μηνυμάτων ή άλλες ενδείξεις κατάχρησης. Δείτε σχετικά....

Συνοπτικά η φραγή τίθεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. Αποστολή μηνυμάτων σε μεγάλο αριθμό παραληπτών
  2. Αποστολή μηνυμάτων απο διαφορετικές χώρες σε διάστημα λίγων ωρών.
    • Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι ο λογαριασμός του χρήστη χρησιμοποιείται από άλλους για αποστολή μηνυμάτων.
Έλεγχος για φραγή αλληλογραφίας στο λογαριασμό μου

Eνημερωθείτε για την ηλεκτρονική αλληλογραφία στο ΠΣΔ: